THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ Kết quả VIP

Điều 1: Giải thích từ ngữ

- Thỏa Thuận: Là bản Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Kết quả VIP này (sau đây gọi là Thỏa Thuận) cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

- Kết quả VIP: Là dịch vụ tường thuật trực tiếp, tham khảo trực tuyến kết quả xổ số do KQV Studio là chủ quản.

- KQV Studio: Là nhóm phát triển dịch vụ Kết quả VIP .

- Thông Tin Cá Nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người Sử Dụng: Là chủ tài khoản, sở hữu, sử dụng hợp pháp tài khoản Kết quả VIP.

- Sở Hữu Trí Tuệ: Là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2: Nội dung dịch vụ

- Dịch vụ tường thuật trực tiếp, tra cứu kết quả xổ số; thống kê, phân tích kết quả xổ số theo thuật toán và kinh nghiệm; các trò chơi lấy cảm hứng từ xổ số; cộng đồng trao đổi, tham khảo, dự đoán xổ số.

- Kết quả VIP cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi thông qua công cụ chat bao gồm chat bằng kí tự, hình ảnh; để trao đổi và phản hồi về những nội dung được cung cấp trên Kết quả VIP.

- Kết quả VIP cung cấp nền tảng để bên thứ 3 chủ động sản xuất nội dung cung cấp tới Người Sử Dụng. Bên thứ 3 phải tuân thủ các điều kiện, quy định trong Thỏa Thuận này và Thỏa Thuận Hợp Tác hai bên.

- Kết quả VIP cho phép người dùng truy cập và sử dụng sản phẩm trên trên website hoặc/và trên các ứng dụng Kết quả VIP.

Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi

- Để truy cập và thưởng thức dịch vụ Kết quả VIP , Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Kết quả VIP liên kết, tích hợp.

- Khi truy cập, sử dụng Kết quả VIP bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Kết quả VIP mà KQV Studio phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Kết quả VIP không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Kết quả VIP có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Kết quả VIP sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 5: Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

- Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng Kết quả VIP.

- Người Sử Dụng sử dụng tài khoản Kết quả VIP để truy cập Kết quả VIP. Người Sử Dụng cũng có thể đăng nhập Kết quả VIP từ tài khoản liên kết mà Kết quả VIP cho phép.

- Sau khi Người Sử Dụng đăng nhập vào Kết quả VIP, Người Sử Dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này. Tên thành viên sẽ được hiển thị trong phòng.

- Một số tính năng của Kết quả VIP yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng Kết quả VIP với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng Kết quả VIP được tốt nhất.

- Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần Dịch vụ Kết quả VIP. Người dùng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên Kết quả VIP. Bạn phải đảm bảo bài viết, đánh giá của bạn phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

Điều 6: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trong dịch vụ Khi sử dụng sản phẩm Kết quả VIP, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

- Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Kết quả VIP nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

- Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Kết quả VIP nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Kết quả VIP.

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Kết quả VIP.

- Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

- Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

- Lợi dụng dịch vụ Kết quả VIP để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

- Đặt thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

- Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Kết quả VIP hoặc KQV Studio dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

- Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư trên Kết quả VIP mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KQV Studio.

- Lợi dụng Kết quả VIP để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

- Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Kết quả VIP.

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Kết quả VIP bằng văn bản.

- Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của Kết quả VIP. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Kết quả VIP bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào bao gồm hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Kết quả VIP bằng văn bản.

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Kết quả VIP xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Kết quả VIP

- Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Kết quả VIP.

- Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Kết quả VIP

- Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của KQV Studio.

Điều 7: Quy tắc quản lí vi phạm của Người Sử Dụng

- Nguyên tắc

+ Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ bị xử lý tương ứng.

+ Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Kết quả VIP sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử lý hợp lý.

+ Hình thức xử lý khóa tài khoản Kết quả VIP có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản Kết quả VIP.

+ Nếu tài khoản Kết quả VIP bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn và KQV Studio có toàn quyền quyết định đối với những quyền lợi của tài khoản này. Các hình thức xử lý:

+ Hình thức xử lý 1: Khóa tài khoản 7 ngày

+ Hình thức xử lý 2: Khóa tài khoản 30 ngày

+ Hình thức xử lý 3: Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

- Hình thức xử lý 3, khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng Kết quả VIP nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

+ Thông tin, hình ảnh khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh khiêu dâm, chat sex hoặc trong đăng tải thông tin về địa chỉ nơi chat sex trực tiếp, chat khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Kết quả VIP, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản Kết quả VIP, điểm tích lũy.

+ Phá hoại hệ thống dịch vụ Kết quả VIP: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+ Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Hình thức xử lý 2, khóa tài khoản 30 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm. Sử dụng hình ảnh, văn bản để uy hiếp và khủng bố người dùng.

+ Quảng cáo: Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, và thông tin quảng cáo khác bao gồm nhưng không giới hạn như: Tuyên truyền hoặc liên quan đến việc treo máy dùm/ mua bán ID mua bán tài khoản, chuyên bẻ khóa tài khoản, spam bộ sản phẩm giải trí, vật phẩm riêng, treo máy ngoài, hỗ trợ, … và các thông tin quảng cáo khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KQV Studio. Ngoài ra thành viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

+ Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Hình thức xử lý 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

+ Đăng tải truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Điều 8: Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

- Kết quả VIP hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như chat chữ, chat hình ảnh cho cá nhân, nhóm, dịch vụ.

- Kết quả VIP không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Kết quả VIP không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ, và Kết quả VIP sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

- Website và phần mềm dịch vụ Kết quả VIP thuộc quyền sở hữu của KQV Studio, KQV Studio cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website và phần mềm trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

- Người Sử Dụng là người đăng tải các ý kiến, cảm xúc của mình dưới dạng văn bản, hình ảnh và đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên Kết quả VIP các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

- Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

- Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng Kết quả VIP một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.

- Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Kết quả VIP đều thuộc về KQV Studio hoặc được cấp phép hợp pháp cho KQV Studio sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của KQV Studio, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm Kết quả VIP.

- Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.

- Trong mọi trường hợp, Kết quả VIP được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website và phần mềm Kết quả VIP.

- Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm dịch vụ này, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. KQV Studio không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới KQV Studio và các sản phẩm của KQV Studio.

- Kết quả VIP quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của Kết quả VIP thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

- Khi Người Sử Dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với dịch vụ này, Người Sử Dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người Sử Dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm thuộc quyền sở hữu của KQV Studio hoặc không, và do vậy Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.

- Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Kết quả VIP luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm này có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi bạn đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

- Dịch vụ này có nhiều tính năng, chức năng, tích hợp nhiều trò chơi, ứng dụng, liên kết website... Vì vậy khi sử dụng sản phẩm này, Người Sử Dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng sản phẩm.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Kết quả VIP

- Khi đăng ký tài khoản Kết quả VIP, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm Kết quả VIP.

- Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. KQV Studio sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và KQV Studio sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

- Người Sử Dụng được quyền thay đổi tên thành viên khi tham gia các phòng. Tuy nhiên việc đổi tên thành viên không vi phạm các điều khoản cấm về cách đặt tên tài khoản, thành viên.

- Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho KQV Studio về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

- Khi phát hiện ra lỗi của Kết quả VIP, hãy thông báo cho chúng tôi qua email ketquavip@gmail.com.

- Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ Kết quả VIP này.

- Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm KQV Studio sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của KQV Studio và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

- Khi bạn là đối tác của KQV Studio và mong muốn được đăng tải nội dung lên Kết quả VIP, KQV Studio sẽ cấp và định danh cho bạn loại tài khoản “publisher account”, bạn được phép đăng tải nội dung do mình sở hữu lên Kết quả VIP và tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 10: Quyền và trách nhiệm của KQV Studio

- Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

- Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm Kết quả VIP, KQV Studio có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

- Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, KQV Studio có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, KQV Studio có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người Sử Dụng khác, KQV Studio sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm KQV Studio có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. KQV Studio có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, KQV Studio sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của KQV Studio là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

- Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của KQV Studio.

- Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Kết quả VIP, tuy nhiên KQV Studio chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

- Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, KQV Studio không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

Điều 11: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

- KQV Studio sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm Kết quả VIP.

- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. KQV Studio cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên KQV Studio sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

- KQV Studio hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm Kết quả VIP. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

- Các bình luận bằng văn bản, hình ảnh của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Kết quả VIP không có trách nhiệm cho bất kỳ bình luận bằng văn bản hoặc hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của Kết quả VIP. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

- Thống kê, phân tích xổ số, kết quả Xổ số trên Kết quả VIP chỉ mang tính chất tham khảo. Người dùng cần xem và đối chiếu thông tin chính xác cuối cùng tại các công ty xổ số. Không khuyến khích tham gia lô đề, cờ bạc, cá cược... Thông tin trên ứng dụng chỉ phục vụ cho mục đích giải trí và kết giao với bạn bè, người sử dụng đồng ý cam kết với Kết quả VIP không sử dụng thông tin trên ứng dụng để tham gia hoặc phục vụ cho các hoạt động trái pháp luật như: lô đề, cờ bạc, cá cược… Nếu vi phạm cam kết người sử dụng sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Điều 12: Nguyên tắc xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại

- Người Sử Dụng đồng ý và tuân thủ rằng, Khi Người Sử Dụng đăng ký tạo tài khoản và được KQV Studio cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm Kết quả VIP, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người Sử Dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình nạp và sử dụng Kết quả VIP phải được gửi đến Bộ phận Hỗ Trợ khách hàng của KQV Studio ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. KQV Studio sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

- KQV Studio chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

- Đối với tranh chấp giữa người sử dụng Kết quả VIP với nhau hoặc giữa Người Sử Dụng với KQV Studio, KQV Studio sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, KQV Studio sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của KQV Studio là quyết định cuối cùng.

- Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ KQV Studio khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tham khảo có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Kết quả VIP.

Điều 13: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Kết quả VIP đều thuộc về KQV Studio hoặc được cấp phép hợp pháp cho KQV Studio sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của KQV Studio, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm Kết quả VIP.

- Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

- Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm Kết quả VIP của KQV Studio. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

- Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm Kết quả VIP một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

- Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

- Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, văn bản, hình ảnh hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ Kết quả VIP đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

- Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+ Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm,

+ Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ Kết quả VIP đủ để cho phép Kết quả VIP xác định vị trí tài liệu đó.

+ Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để Kết quả VIP có thể liên hệ với bạn.

+ Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

+ Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

- Nếu tài khoản Kết quả VIP vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người Sử Dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, KQV Studio có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó. Địa chỉ liên lạc:

KQV Studio - E-mail: ketquavip@gmail.com.

Điều 14: Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới người sử dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, Kết quả VIP sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của người sử dụng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên dịch vụ Kết quả VIP bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Kết quả VIP cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Kết quả VIP liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho dịch vụ Kết quả VIP về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Dịch vụ Kết quả VIP sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và dịch vụ Kết quả VIP;

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Kết quả VIP.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Dịch vụ Kết quả VIP có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 3. Thời gian lưu trữ thông tin Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kết quả VIP 4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

3. Thông tin cá nhân của thành viên trên Kết quả VIP được Kết quả VIP cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Kết quả VIP .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Kết quả VIP sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Kết quả VIP .

- KQV Studio và Kết quả VIP yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. KQV Studio và Kết quả VIP không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

Điều 15. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet

- Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người Sử Dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Người Sử Dụng chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Người sử dụng về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Người Sử Dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Người Sử Dụng thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Người sử dụng . Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

- Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người Sử Dụng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

- Trên Website, phần mềm Kết quả VIP xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng Kết quả VIP kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Kết quả VIP không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Kết quả VIP

Điều 16: Hiệu lực của thỏa thuận

- Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. KQV Studio sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Kết quả VIP này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

- Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Kết quả VIP này được cập nhật và có giá trị từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.